Хроники Александрии

Уся надія — на підприємців

, 14.01.2013

Колись наше місто розбудовувалося і розвивалося за рахунок промислових підприємств — гірничих, машинобудівних, будівельних, харчових, поліграфічних. Сьогодні чи не найбільший внесок у забезпечення життєдіяльності Олександрії вкладають підприємці — суб’єкти малого та середнього бізнесу, ті, хто у важкі часи створив свою справу, забезпечив себе робочим місцем, а сьогодні платить податки і створює нові робочі місця для численної армії безробітних.

Саме для їх підтримки управлінням економіки міської ради розроблена міська програма розвитку малого та середнього підприємництва в Олександрії на 2013–2015 роки, яка була затверджена на минулій сесії міської ради.

Мета програми — створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їхньої діяльності у сфері підприємництва. Розробники програми обіцяють сприяння розвитку малого та середнього бізнесу за рахунок фінансування та співфінансування бізнес-проектів підприємців з місцевого бюджету. Виконавці програми — управління економіки міської ради, міськрайонний центр зайнятості населення, міський фонд підтримки підприємництва. Координує виконання програми виконавчий комітет, а контролює — постійна комісія міської ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі й сфери послуг.

Фінансуватиметься програма за кошти місцевого бюджету (у тому числі обласного), кошти банків та кредитних спілок, а також за рахунок іноземних інвестицій та добровільних внесків фізичних та юридичних осіб. Зокрема, з місцевого бюджету планується виділити 150 тис. грн. у 2013 році, 160 тис. грн. — у 2014-му і 200 тис. грн. — у 2015 році.

Станом на 1 листопада 2012 року в місті зареєстровано 400 малих та середніх підприємств, 212 з яких — прибуткові (53%), а 188 — збиткові (47%). На 10 тисяч осіб населення Олександрії припадає 43 малих та середніх підприємства. Питома вага кількості підприємств малого та середнього бізнесу в загальній кількості підприємств становить 99,7%. У 2012 році в Олександрії працювали 5720 підприємців -фізичних осіб. Найбільше підприємців працює у сфері торгівлі. До 2010 року кількість фізичних осіб-підприємців постійно зростала, а у 2011–2012 роках почала зменшуватися — через збільшення податкового навантаження по платежах до Пенсійного фонду й інших обов’язкових фондів та через зниження платоспроможності населення.

Найбільшими бар’єрами для розвитку малого та середнього бізнесу є: недостатнє фінансово-кредитне забезпечення, відсутність пільгових кредитів, висока вартість кредитних ресурсів; відсутність у підприємців мотивації до інвестиційної та інноваційної діяльності; недостатність бюджетних коштів для підтримки бізнесу та недостатність професійних знань у підприємців щодо маркетингової діяльності та менеджменту; велика кількість перевірок з боку контролюючих органів. Крім того, суттєвими перешкодами для розвитку підприємництва с високий рівень тонізації трудових відносин (середньомісячна заробітна плата працівників малого бізнесу залишається нижчою, ніж в цілому по місту, на багатьох підприємствах працівники отримують зарплату в конвертах, а відносини роботодавця з найманими працівниками офіційно не оформлені).

Передбачається, що реалізація програми сприятиме сталому розвитку малого та середнього бізнесу, що забезпечить зростання доходів місцевого бюджету і створить основу для формування середнього класу. Пріоритетними сферами для надання фінансової допомоги вважаються промислове виробництво, переробка відходів виробництва та споживання, випуск товарів народного споживання, розширення сфери послуг та покращення якості послуг, впровадження енергозберігаючих технологій, виробництво продуктів харчування, переробка сільгосппродукції, виробництво будматеріалів, розвиток туристичного бізнесу, народних промислів та ремісництва.

За розрахунками, на кінець 2015 року планується, що в Олександрії діятимуть 418 малих та середніх. підприємств, де працюватиме 5500 осіб, а кількість фізичних осіб -і підприємців становитиме 5850 чоловік, буде створено близько 200 нових робочих місць. Надходження від малого та середнього бізнесу до бюджетів усіх рівнів у 2015 році складуть 16,5 млн. грн., а за три роки реалізації програми — 48 млн. грн.

О. Маріїнська

Комментарии:

Добавить комментарий: