Хроники Александрии

Короткі підсумки соціально-економічного становища Кіровоградської області за січень–березень 2012 року

, 22.05.2012

Промисловість

У березні 2012 р. випуск промислової продукції збільшився як до попереднього місяця (на 50,7%), так і до березня 2011 р. (на 5,5%). За підсумками січня–березня 2012 р. приріст виробництва у промисловості становив 0,6%.

Сільське господарство

У січні–березні 2012 р. виробництво сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2011 р. збільшилось на 1,6%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах — на 24,9%, господарствах населення — зменшилось на 5,9%. Обсяг валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств (у постійних цінах 2010 р.), за розрахунками, склав 376,1 млн. грн.

Капітальні інвестиції

За 2011 р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5133 млн. грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку капітальних інвестицій (87,5% загального обсягу) становили інвестиції в основний капітал.

Будівництво

У січні–березні 2012 р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 73,3 млн. грн., що на 0,6% більше порівняно з січнем–березнем 2011 р.

Транспорт

Підприємствами транспорту у січні–березні 2012 р. перевезено 2190,9 тис. т вантажів, що на 13,4% більше ніж у січні–березні 2011 р., вантажооборот збільшився на 4,9% і склав 7381,2 млн.ткм.

Всіма видами транспорту в січні–березні 2012 р. перевезено 22,1 млн. пасажирів, що на 12,9% менше ніж у січні–березні 2011 р., пасажирооборот зменшився на 2% і склав 315,6 млн.пас.км.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяг експорту товарів за січень–лютий 2012 р. становив 76,8 млн. дол. США і збільшився проти відповідного періоду 2011 р. на 20,8%, імпорту — 35,8 млн. дол. та на 24,1% відповідно.

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–березень 2012 р. становив 2770,9 млн. грн., що на 14,5% більше обсягу січня–березня попереднього року.

У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31,9%.

Ціни

Індекс споживчих цін у березні 2012 р. порівняно з лютим становив 99,8%, з початку року — 100,4% (по Україні відповідно 100,3%  та 100,7%).

Заробітна плата

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за лютий 2012 р. становила 2194 грн., що в 2 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (1073 грн.). Порівняно з січнем 2012 р. розмір заробітної плати збільшився на 1,8%, з лютим 2011 р. — на 18,1%.

Індекс реальної заробітної плати в лютому 2012 р. порівняно з січнем 2012 р. становив 101,3%, з лютим 2011 р. — 115,4%.

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) впродовж лютого 2012 р. збільшилась на 5,3% і на 1 березня 2012 р. становила 47 млн. грн.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 квітня 2012 р. становила 18,7 тис. осіб, із них 70,3% отримували допомогу по безробіттю.

Населення

Чисельність наявного населення області на 1 березня 2012 р., за оцінкою, cтановила 1000,9 тис. осіб. За січень–лютий 2012 р. чисельність населення скоротилася на 1484 особи або на 9 осіб у розрахунку на 1000 жителів.

Начальник Л. Б. Дівель

Комментарии:

Добавить комментарий: