Хроники Александрии

Короткі підсумки соціально-економічного становища Кіровоградської області за січень–жовтень 2011 року

, 20.12.2011

Промисловість

У жовтні 2011 р. випуск промислової продукції скоротився як до попереднього місяця (на 4,2%), так і до жовтня 2010 р. (на 5,3%). За підсумками 10 місяців 2011 р. приріст виробництва у промисловості становив 8,8%, що на 2,1 в.п. менше, ніж у січні–вересні п.р.

Сільське господарство

У січні–жовтні 2011 р. виробництво сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2010 р. збільшилось на 16,4%, в т.ч. в сільськогосподарських підприємствах — на 25,2%, господарствах населення — на 7,3%. Обсяг валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств (у порівнянних цінах 2005 р.) склав, за розрахунками, 4012,5 млн. грн.

Капітальні інвестиції

За січень–вересень 2011 р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2901,8 млн. грн. капітальних інвестицій (без ПДВ).

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (88,2% загального обсягу) становили інвестиції в основний капітал.

Будівництво

У січні–жовтні 2011 р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 397,7 млн. грн., що на 26,1% більше проти відповідного періоду попереднього року.

Транспорт

У січні–жовтні 2011 р. підприємствами транспорту перевезено 9571,7 тис. т вантажів, що на 20,7% більше ніж у січні–жовтні 2010 р., вантажооборот збільшився на 16,2% і склав 24159,3 млн. ткм.

Всіма видами транспорту у січні–жовтні 2011 р. перевезено 86,9 млн. пасажирів, що на 20,6% більше ніж у січні–жовтні 2010 р., пасажирооборот збільшився на 18,9% і склав 1132,2 млн. пас. км.

Зовнішьоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів за січень–вересень 2011 р. становив 303,5 млн. дол. США, імпорту — 165,4 млн. дол.

Обсяг експорту послуг за січень–вересень 2011 р. становив 12,3 млн. дол. і зменшився по відношенню до січня–вересня 2010 р. на 12,7%, обсяг імпорту становив 4 млн. дол. і скоротився на 27,7%.

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–жовтень 2011 р. становив 9187,8 млн. грн., що на 12,9% більше обсягу січня–жовтня минулого року. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31%.

Ціни

Індекс споживчих цін у жовтні п.р. порівняно з вереснем становив 100,2%, з початку року — 103,4%.

Доходи населення

За попередніми даними, номінальні доходи населення області за ІІ квартал 2011 р. становили 5226 млн. грн., що вище рівня доходів за відповідний період 2010 р. на 11,8%. Їх частка у загальному обсязі доходів по Україні склала 1,7%, що на рівні відповідного періоду 2010 р. Основними джерелами формування доходів населення області є заробітна плата (38,3% обсягу доходів) та соціальні допомоги (25,9%).

Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 10,8%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактора — на 0,5%.

Витрати населення у ІІ кварталі 2011 р. становили 4825 млн. грн., з них 91,4% — на придбання товарів та послуг.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств (по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за вересень 2011 р. становила 2228 грн., що в 2,3 раза вище прожиткового мінімуму для працездатної особи (960 грн.). Порівняно з серпнем 2011 р. розмір заробітної плати збільшився на 2,2%, з вереснем 2010 р. — на 15,7%.

Індекс реальної заробітної плати у вересні 2011 р. порівняно з серпнем становив 102%, з вереснем 2010 р. — 109,7%.

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) впродовж вересня 2011 р. збільшилась на 0,9 млн. грн. і на 1 жовтня 2011 р. становила 59,7 млн. грн.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 листопада 2011 р. становила 12,3 тис. осіб, із них 66,7% отримували допомогу по безробіттю.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за жовтень 2011 р. скоротився на 0,1 в.п. і на 1 листопада становив 2,10% населення працездатного віку.

Населення

Чисельність наявного населення області на 1 жовтня 2011 р., за оцінкою, cтановила 1005 тис. осіб.

За січень–вересень 2011 р. чисельність населення скоротилася на 5004 особи або на 6,6 особи у розрахунку на 1000 жителів.

Начальник Л. Б. Дівель

Комментарии:

Добавить комментарий: