Хроники Александрии

Операційні витрати з реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) підприємств області за за січень–березень 2011 року

, 12.07.2011

Операційні витрати з реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) підприємств області за січень–березень 2011 року склали 2875,4 млн. грн. та у розрахунку на одиницю реалізованої продукції становили 127,9 коп./грн. Порівняно з відповідним періодом 2010 року операційні витрати на одиницю реалізованої продукції збільшились на 19 коп./грн.

Найбільш ефективно спрацювали підприємства, які займались виробництвом машин та устатковання, де витрати на одиницю реалізованої продукції (робіт, послуг) склали 84,9 коп./грн., виробництвом електричного, електронного та оптичного устатковання — 91,8 коп./грн. Зазначені витрати  значно перевищили середній показник по області у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів — 164,2 коп./грн., виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів — 159,7 коп./грн.

У структурі операційних витрат переважали матеріальні витрати — 54,7% (1573,5 млн. грн.) та інші операційні витрати — 26,4% (759,7 млн. грн.). Вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки склала 7,5% (216,1 млн. грн.), витрати на оплату праці — 6,6% (190,2 млн. грн.), відрахування на соціальні заходи — 2,5% (70,5 млн. грн.), амортизація — 2,3% (65,4 млн. грн.) операційних витрат.

Начальник Л. Б. Дівель

Комментарии:

Добавить комментарий: