Хроники Александрии

Підсумки роботи професійно-технічних навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році

, 19.10.2010

Підготовку кваліфікованих робітників у 2009/2010 навчальному році в області здійснювали 27 професійно-технічних навчальних закладів, в яких на початок навчального року здобували професію 8934 учня. Із загальної кількості учнів 8344 (93,4%) — випускники загальноосвітніх навчальних закладів, 180 (2%) — із незайнятого населення та 410 (4,6%) — працівники підприємств. Серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів на базі повної загальної середньої освіти навчалося 2822 особи (33,8%). Після закінчення основної школи для отримання повної загальної середньої освіти та професії навчалося 5147 учнів (61,7%), без отримання повної загальної середньої освіти — 375 (4,5%).З випускників шкіл 82 особи навчалися  понад державне замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Протягом 2009/2010 навчального року на навчання прийнято 2049 учнів, серед яких за договорами з підприємствами та організаціями — 1111 (54,2%), зі службою зайнятості — 563 особи (27,5%), з громадянами — 375 (18,3%).

У 2009/2010 навчальному році на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів навчалося 5682 учні, у тому числі первинну професійну підготовку випускників загальноосвітніх навчальних закладів  проходили 4212 (74,1%) учнів. З числа незайнятого населення навчалися професії 884 (15,6%) особи, з числа працівників підприємств — 586 (10,3%) осіб.

Усі учні випускного курсу професійно-технічних навчальних закладів взяли участь у державних  кваліфікаційних іспитах, захисті дипломних проектів. Випускниками отримано 1511 свідоцтв (26,6%) та 4171 диплом (73,4%), у тому числі з відзнакою — 340 (8,2%).

Із загальної кількості випускників професійно-технічних навчальних закладів працевлаштовано за професією 5291 особу (93,1%), з яких 1914 осіб (36,2%) — жінки. Переважну більшість випускників — 4405 осіб (83,3%) працевлаштовано за договорами на підприємствах та в організаціях. Серед працевлаштованих випускників 224 (4,2%) — діти-сироти та діти, які залишились без піклування батьків і 6 (0,1%) — особи  з фізичними та розумовими вадами.

З числа випускників професійно-технічних навчальних закладів 245 осіб (4,6%) продовжують навчання, у тому числі 154 особи (62,9%) — у вищих навчальних закладах, 91 особа (37,1%) — в інших навчальних закладах. На військову службу призвано 57 випускників.

Не працевлаштованими залишилося 89 випускників (1,6%), серед них 78 осіб, працевлаштування яких було передбачено договорами з підприємствами та організаціями.

Начальник Л. Б. Дівель

Комментарии:

Добавить комментарий: