Хроники Александрии

Статистика здоров’я населення

, 20.04.2010

Окремі аспекти щодо наявності шкідливих звичок

Здоров’я кожної людини, в значній мірі, залежить від способу  її життя, наявності шкідливих звичок, зокрема тютюнокуріння.

За результатами вибіркового опитування членів домогосподарств, які приймали участь в обстеженні умов їх життя, більше ніж четверта частина населення області старші 12 років курить і більше третини з них мають цю шкідливу звичку понад 20 років.

Більше третини осіб, які курять, у середньому, викурюють за добу від 6 до 10 сигарет та від 16 до 20 сигарет відповідно.

Загальновідомо, що тютюнокуріння в значній мірі сприяє утворенню раку органів дихання. За даними демографічної статистики від злоякісних новоутворень (гортані, трахеї, бронхів, легенів та інших органів дихання та грудної клітини) в області у 2009 році померло 506 осіб або 49,5 особи на 100 тисяч населення.

Окремі показники одноразового вибіркового опитування домогосподарств щодо стану здоров’я населення

З метою дослідження питань, пов’язаних із доступністю для населення послуг охорони здоров’я та лікарських препаратів, а також отримання інформації щодо самооцінки та рівня захворюваності, органами державної статистики у жовтні 2009 р. проведене щорічне вибіркове опитування членів домогосподарств, які приймали участь в обстеженні умов їх життя.

Підсумки опитування, розповсюджені на всі домогосподарства області, свідчать, що 39% населення (у 2008 р. — 38%) оцінювало стан свого здоров’я як „добрий”, майже половина осіб вважали стан свого здоров’я „задовільний”, кожна восьма — „поганий”.

Кожні п’ять з семи опитаних  осіб повідомили, що у 2009 р. хворіли. Більшість осіб, які перенесли захворювання, відмітили їхні довготермінові наслідки: 5,8% осіб повідомили про їхній вплив на повсякденну працездатність (у 2008 р. — 5%), сім з восьми — на життєву активність (у 2008 р. — 84% ), тобто можливість займатися фізичною працею, відвідувати культурні заклади, вести активний спосіб життя.

Із загальної кількості опитаних осіб 32,4% (у 2008 р. — 36%) мали хронічні захворювання або проблеми зі здоров’ям. Найбільш поширеними були гіпертонія та серцеві захворювання — про наявність однієї з цих хвороб повідомили відповідно 34% та 29% осіб, які мають хронічні захворювання. Серед осіб, які мають проблеми зі здоров’ям, 14% хворіють на артроз або артрит (у т.ч. ревматоїдний), по 10% відповідно мають захворювання з груп хронічного бронхіту, емфіземи легенів та виразку шлунку або 12-палої кишки.

За даними опитування частка домогосподарств, в яких хто-небудь потребував медичної допомоги, придбання ліків та медичного приладдя порівняно з 2008 р. збільшилася (на 4,1 в.п.) і становила 97%. Повідомили, що протягом року зверталися за медичною допомогою 63% опитаних осіб (у 2008 р. — 70%).

Основною причиною недоступності окремих видів медичної допомоги переважна більшість домогосподарств, як і в опитуванні попереднього року, вказала занадто високу вартість ліків, медичних товарів, послуг охорони здоров’я.

Окремі аспекти аналізу народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старші

Програмою тематичного вибіркового опитування членів домогосподарства, які приймали участь в обстеженні умов життя щодо стану їх здоров’я, у жовтні 2009 р. було передбачено вивчення питання народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому.

Підсумки дослідження свідчать, що шість з кожних семи жінок області такого віку за своє життя народжували дітей.

Більше половини жінок першу дитину народжували у віці 20-24 років, у віці 15-19 років — кожна четверта жінка, 25-29 років — кожна шоста, 30 років і старшому — 2,9% жінок.

Половина матерів області повідомили, що народили двох дітей, дві з п’яти — одну дитину і кожна десята жінка народила трьох і більше дітей.

У 2009 р., за даними демографічної статистики, в області народилося 10916 немовлят, з них 5651 хлопчиків і 5265 дівчаток. Середній вік матері при народженні дитини становив 25,6 року.

У розрахунку на 1000 жителів рівень народжуваності по області зріс відповідно з 10,2 до 10,7 особи, у міських поселеннях — з 10,5 до 10,8, сільській місцевості — з 9,7 до 10,5.

Начальник Л. Б. Дівель

Комментарии:

Добавить комментарий: